Giới Thiệu

Về chúng tôi

Đội ngũ

Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên đông đảo, có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong việc quản trị website, fanpage, Marketing online, phát triển content...

Mục tiêu

Chúng tôi luôn đặt chất lượng dịch vụ lên làm mục tiêu hàng đầu. Mỗi một nội dung trực tuyến mà chúng tôi quản trị sẽ được chúng tôi chăm chút và đó cũng là những niềm vui của chúng tôi...

Phát triển

Hasudu hy vọng có thể đem đến những giá trị tốt nhất cho cộng đồng nội dung trực tuyến tại Việt Nam. Trong tương lai tới chúng tôi sẽ cố gắng quản trị, phát triển các nội dung trực tuyến thật tốt hơn nữa...

Về chúng tôi

Hasudu chuyên cung cấp các dịch vụ về quản trị và phát triển nội dung số. Chúng tôi phát triển các nội dung phục vụ cho marketing online, cộng đồng giải trí trực tuyến, du lịch, giáo dục, văn hóa... và nhiều lĩnh vực khác trên nền tảng internet. Dịch vụ chúng tôi còn có quản trị Website, fanpage... khi bạn không có thời gian để quản trị website hoặc fanpage thì chúng tôi có thể làm việc đó giúp bạn về việc đăng bài viết và các nội dung cho website hoặc fanpage.

Quản trị nội dung

70%

Phát triển nội dung

80%


Quy trình

Quy trình & thỏa thuận

 • Bước 1

  Tham khảo Quy Trình & thỏa thuận của chúng tôi

  Xem chi tiết các gói dịch vụ: Số lượng content Thỏa thuận Giá dịch vụ

 • Bước 2

  Tham khảo bảng giá dịch vụ. Chúng tôi có bảng giá theo tuần và bảng giá theo tháng, hãy lựa chọn cho phù hợp với chiến lược của bạn

  Có 3 gói dịch vụ: Cơ bản Chuyên nghiệp Cao cấp

 • Bước 3

  Xem bảng giá, chọn gói dịch vụ theo tuần hoặc theo tháng và xem kỹ thỏa thuận, nếu cảm thấy phù hợp với chiến lược của bạn rồi thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để triển khai dịch vụ.

  Liên hệ ngay: Điện thoại: 0334339695 Website: https://hasudu.com Thời gian làm việc: 8h - 17h Liên hệ chi tiết

 • Thỏa thuận

  - Xem chi tiết nội dung của các gói dịch vụ ở bảng giá để chọn gói dịch vụ phù hợp cho chiến lược của mình. Các gói dịch vụ tháng (31 ngày) bắt buộc phải thanh toán trước 50%, đến ngày thứ 31 của tháng thì phải thanh toán nốt 50% còn lại trước 17h của ngày thứ 31. Các gói dịch vụ tuần (7 ngày) thì phải thanh toán trước 17h ngày thứ 7 của 7 ngày.
  - Hình ảnh sản phẩm và tư liệu bắt buộc bên nhà bán hàng phải cung cấp (gửi cho nhân viên quản trị nội dung), nếu không gửi hình ảnh và tư liệu theo yêu cầu mà thiếu hoặc sai xót thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
  - Trong khi dịch vụ chưa hết hợp đồng mà bên nào phá hợp đồng trước thì phải bồi thường theo quy định.
  - Nếu không tuân thủ các điều khoản & thỏa thuận cũng như thanh toán thì chúng tôi có quyền gỡ bỏ hoặc hủy bỏ các nội dung mà không cần báo trước.

Bảng giá

Bảng giá dịch vụ tuần

Cơ bản

210.000 VNĐ/tuần

 • 3 Bài viết
 • 3 Sản phẩm
 • Bài viết:
  - >= 700 kí tự
  - 3 - 4 hình ảnh
  - Chuẩn seo

  Sản phẩm:
  - Ảnh sản phẩm: 4 - 6 ảnh
  - Nội dung ngắn: 40 - 50 kí tự
  - Mô tả sản phẩm: 80 - 100 kí tự
  - Hình ảnh mô tả: 3 - 4 ảnh
  - Chuẩn seo

Chuyên nghiệp

540.000 VNĐ/tuần

 • 6 Bài viết
 • 6 Sản phẩm
 • Bài viết:
  - >= 1300 kí tự
  - 6 - 8 hình ảnh
  - Chuẩn seo

  Sản phẩm:
  - Ảnh sản phẩm: 6 - 8 ảnh
  - Nội dung ngắn: 40 - 50 kí tự
  - Mô tả sản phẩm: 200 - 300 kí tự
  - Hình ảnh mô tả: 5 - 6 ảnh
  - Chuẩn seo

Cao cấp

1.200.000 VNĐ/tuần

 • 10 Bài viết
 • 10 Sản phẩm
 • Bài viết:
  - >= 2500 kí tự
  - 10 - 20 hình ảnh
  - Chuẩn seo

  Sản phẩm:
  - Ảnh sản phẩm: 10 - 15 ảnh
  - Nội dung ngắn: 50 - 70 kí tự
  - Mô tả sản phẩm: 500 - 1200 kí tự
  - Hình ảnh mô tả: 10 - 15 ảnh
  - Chuẩn seo

Cơ bản

210.000 VNĐ/tuần

 • 3 Bài viết
 • 3 Sản phẩm
 • Bài viết:
  - >= 700 kí tự
  - 3 - 4 hình ảnh
  - Chuẩn seo

  Sản phẩm:
  - Ảnh sản phẩm: 4 - 6 ảnh
  - Nội dung ngắn: 40 - 50 kí tự
  - Mô tả sản phẩm: 80 - 100 kí tự
  - Hình ảnh mô tả: 3 - 4 ảnh
  - Chuẩn seo

Chuyên nghiệp

540.000 VNĐ/tuần

 • 6 Bài viết
 • 6 Sản phẩm
 • Bài viết:
  - >= 1300 kí tự
  - 6 - 8 hình ảnh
  - Chuẩn seo

  Sản phẩm:
  - Ảnh sản phẩm: 6 - 8 ảnh
  - Nội dung ngắn: 40 - 50 kí tự
  - Mô tả sản phẩm: 200 - 300 kí tự
  - Hình ảnh mô tả: 5 - 6 ảnh
  - Chuẩn seo

Cao cấp

1.200.000 VNĐ/tuần

 • 10 Bài viết
 • 10 Sản phẩm
 • Bài viết:
  - >= 2500 kí tự
  - 10 - 20 hình ảnh
  - Chuẩn seo

  Sản phẩm:
  - Ảnh sản phẩm: 10 - 15 ảnh
  - Nội dung ngắn: 50 - 70 kí tự
  - Mô tả sản phẩm: 500 - 1200 kí tự
  - Hình ảnh mô tả: 10 - 15 ảnh
  - Chuẩn seo

Bảng giá dịch vụ tháng

Cơ bản

900.000 VNĐ/tháng

 • 14 Bài viết
 • 12 Sản phẩm
 • Bài viết:
  - >= 700 kí tự
  - 3 - 4 hình ảnh
  - Chuẩn seo

  Sản phẩm:
  - Ảnh sản phẩm: 4 - 6 ảnh
  - Nội dung ngắn: 40 - 50 kí tự
  - Mô tả sản phẩm: 80 - 100 kí tự
  - Hình ảnh mô tả: 3 - 4 ảnh
  - Chuẩn seo

Chuyên nghiệp

2.380.000 VNĐ/tháng

 • 27 Bài viết
 • 26 Sản phẩm
 • Bài viết:
  - >= 1300 kí tự
  - 6 - 8 hình ảnh
  - Chuẩn seo

  Sản phẩm:
  - Ảnh sản phẩm: 6 - 8 ảnh
  - Nội dung ngắn: 40 - 50 kí tự
  - Mô tả sản phẩm: 200 - 300 kí tự
  - Hình ảnh mô tả: 5 - 6 ảnh
  - Chuẩn seo

Cao cấp

5.400.000 VNĐ/tháng

 • 45 Bài viết
 • 45 Sản phẩm
 • Bài viết:
  - >= 2500 kí tự
  - 10 - 20 hình ảnh
  - Chuẩn seo

  Sản phẩm:
  - Ảnh sản phẩm: 10 - 15 ảnh
  - Nội dung ngắn: 50 - 70 kí tự
  - Mô tả sản phẩm: 500 - 1200 kí tự
  - Hình ảnh mô tả: 10 - 15 ảnh
  - Chuẩn seo

Cơ bản

900.000 VNĐ/tháng

 • 14 Bài viết
 • 12 Sản phẩm
 • Bài viết:
  - >= 700 kí tự
  - 3 - 4 hình ảnh
  - Chuẩn seo

  Sản phẩm:
  - Ảnh sản phẩm: 4 - 6 ảnh
  - Nội dung ngắn: 40 - 50 kí tự
  - Mô tả sản phẩm: 80 - 100 kí tự
  - Hình ảnh mô tả: 3 - 4 ảnh
  - Chuẩn seo

Chuyên nghiệp

2.380.000 VNĐ/tháng

 • 27 Bài viết
 • 26 Sản phẩm
 • Bài viết:
  - >= 1300 kí tự
  - 6 - 8 hình ảnh
  - Chuẩn seo

  Sản phẩm:
  - Ảnh sản phẩm: 6 - 8 ảnh
  - Nội dung ngắn: 40 - 50 kí tự
  - Mô tả sản phẩm: 200 - 300 kí tự
  - Hình ảnh mô tả: 5 - 6 ảnh
  - Chuẩn seo

Cao cấp

5.400.000 VNĐ/tháng

 • 45 Bài viết
 • 45 Sản phẩm
 • Bài viết:
  - >= 2500 kí tự
  - 10 - 20 hình ảnh
  - Chuẩn seo

  Sản phẩm:
  - Ảnh sản phẩm: 10 - 15 ảnh
  - Nội dung ngắn: 50 - 70 kí tự
  - Mô tả sản phẩm: 500 - 1200 kí tự
  - Hình ảnh mô tả: 10 - 15 ảnh
  - Chuẩn seo

Hãy liên hệ với chúng tôi để triển khai dịch vụ !!!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

.

0334339695
Hỗ trợ